Polityka Prywatności & Pliki Cookies

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka [ dalej: „Polityka” ] określa zasady ochrony prywatności i zasady korzystania z plików Cookies obowiązujące w Serwisie internetowym dostępnym pod adresem firmfinancial.pl (dalej „Serwis”) stanowiącym własność Firm Financial sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 44/10, 65-078 Zielona Góra, NIP 9731084720, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000964240, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, w pełni opłaconym, wpisanej do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr RPK041768, e-mail: [email protected]
 2. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce są zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu internetowego firmfinancial.pl [dalej: „Regulamin” ].


§ 2. ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego jest Firm Financial sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 44/10, 65-078 Zielona Góra, NIP 9731084720, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000964240, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, w pełni opłaconym, wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr RPK041768, e-mail: : [email protected] [ dalej: „Firm Financial” ].
 2. Firm Financial dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Użytkowników podczas ich przetwarzania. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ dalej: „RODO” ], a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, ustawą o ochronie danych osobowych i pozostałymi przepisami prawa.
 3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Użytkowników o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Firm Financial wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec udostępnieniu danych osobowych osobom nieupoważnionym oraz aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
 4. Firm Financial zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi wynikające z obowiązujących przepisów oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Firm Financial przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu wyłącznie za ich zgodą, poza przypadkami, w których przepisy prawa stanowią inaczej.
 6. Korzystanie z Serwisu może odbywać się anonimowo. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, przy czym w niektórych przypadkach brak podania danych może ograniczać dostęp do usług świadczonych przez Firm Financial.


§ 3. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Firm Financial pozyskuje i przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług drogą elektroniczną, określone w formularzach dostępnych w Serwisie, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP itp.
 2. Oprócz danych wskazanych w ust. 1 powyżej Firm Financial przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie procesu świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z aktywnością na stronie internetowej Serwisu, m. in. takie jak: informacje o urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, adres IP, URL, informacje o lokalizacji, czas reakcji na stronie internetowej, dane zapisywane za pomocą technologii Cookies. Informacje te rejestrowane są w celu zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom, zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz w celach diagnostycznych i statystycznych. Ponadto, mogą być wykorzystane w celu oceny działania strony internetowej Serwisu i jej dalszego udoskonalania.


§ 4. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES

 1. Strona internetowa firmfinancial.pl używa plików Cookies (tzw. ciasteczek). Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony.
 2. Pliki Cookies służą do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty w Serwisie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika.
 3. Pliki Cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu przez Użytkownika z usług dostępnych w Serwisie. Dane zebrane za pomocą technologii Cookies są przetwarzane w celach:
 • personalizacji treści reklam w celach marketingowych;
 • analizy ruchu na stronie internetowej i w Internecie w celach analitycznych;
 • poprawy jakości i dostępności oferowanych przez spółkę usług;
 • zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom;
 • zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego;
 • przeprowadzania diagnoz i analiz statystycznych;
 • oceny działania strony internetowej Serwisu i jej dalszego udoskonalania;
 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. Pliki Cookies nie mają negatywnego wpływu na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie. Nie mają również zamierzonego wpływu na wydajność, działanie ani konfigurację komputera i zainstalowanego oprogramowania.
 2. Pliki Cookies są zaszyfrowane, aby nieuprawnione osoby nie miały do nich dostępu.
 3. Pliki Cookies nie identyfikują samodzielnie Użytkownika. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), nie mniej jednak zablokowanie zapisywania plików Cookies w przeglądarce może powodować brak działania niektórych funkcji i Usług na stronie internetowej Serwisu.
 4. Zarządzanie i usuwanie plików Cookies różni się w zależności od przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji “Pomoc” przeglądarki. Większość przeglądarek umożliwia akceptowanie, odrzucanie lub informowanie Użytkownika o plikach Cookie przed zapisaniem ich na urządzeniu.
 5. Firm Financial oraz Partnerzy biznesowi mogą na podstawie zgody Użytkownika przechowywać informacje lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu Użytkownika za pomocą plików Cookies oraz innych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania ze świadczonych usług (w tym adresu IP), jak też przetwarzać w celach marketingowych, w tym profilować (budować profile klientów w oparciu o reakcje na dany kontent marketingowy), dane Użytkownika pozostawiane w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach Cookies.
 6. Dane zapisywane w plikach Cookies mogą być na podstawie zgody Użytkownika udostępnianie przez Firm Financial oraz Partnerów biznesowych innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom), jak też innym odbiorcom wskazanym w niniejszej Polityce oraz w politykach prywatności Partnerów biznesowych.
 7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w przedmiocie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Użytkownik ma możliwość usunięcia plików Cookies ze swojego urządzenia (np. komputera, smartfonu czy tabletu).
 8. Poprzez korzystanie z Serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. telefon, tablet, komputer) za pomocą plików Cookies, na zapisywanie tych plików i im podobnych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisu (w tym adresu IP) na urządzeniu końcowym, jak również na przetwarzanie tych informacji w celach marketingowych, w tym profilowanie (budowanie profili klientów w oparciu o reakcje na dany kontent marketingowy ) oraz na korzystanie z tak pozyskanych informacji (np. informacji o odwiedzonych stronach, czy danych lokalizacyjnych) przez Firm Financial oraz jej Partnerów biznesowych
 9. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
 10. Poprzez korzystanie z Serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie informacji pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych za pomocą plików Cookies przez Firm Financial oraz jej Partnerów biznesowych innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom), jak też innym podmiotom wskazanym w niniejszej Polityce lub Politykach Partnerów biznesowych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
 11. W Serwisie internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu firmfinancial.pl i mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik zobowiązany jest się zapoznać.
 12. Transmisje danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.


§ 5. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Firm Financial przetwarza dane Użytkowników zgodnie z poniższymi podstawami prawymi i związane z nimi celami przetwarzania:
 • nawiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub realizacja już zawartej umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wywiązanie się ze swoich obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • dostarczanie treści marketingowych o produktach i usługach Firm Financial oraz Partnerów biznesowych, dostosowanych do potrzeb i zainteresowań Użytkowników, pod warunkiem uprzedniej zgody Użytkownika. Dane przetwarzane będą w tym celu do momentu wycofania zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • działanie w tzw. prawnie uzasadnionym interesie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – obejmujące:
 1. usprawnianie funkcjonowania serwisu oraz podnoszenie jakości obsługi i bezpieczeństwa danych;
 2. analizowanie informacji o ruchu i sposobie korzystania z serwisu w celu poprawy jakości i dostępności oferowanych usług;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego;
 4. zapobieganie przestępstwom gospodarczym, takim jak wyłudzenia kredytów;
 5. przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz realizacji tych usług, w tym procesowania wniosku kredytowego, podanie wymaganych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej dalszej realizacji. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma zawsze charakter dobrowolny.


§ 6. PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Z uwagi na charakter świadczonych usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Firm Financial przekazuje dane osobowe Użytkowników następującym podmiotom:
 • podmioty, którym dane mogą być przekazane na podstawie zgody lub upoważnienia Klienta;
 • Partnerzy biznesowi Firm Financial, w szczególności banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Firm Financial współpracuje na podstawie umów o współpracy oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmioty, które umożliwiają Firm Financial wykonanie zawartych z Klientem umów, np. Integratorzy płatności, firmy prowadzące bazy danych, biura informacji gospodarczej, podmioty potwierdzające bazy danych, dostawcy usług identyfikacji i weryfikacji tożsamości, dostawcy usług chmury obliczeniowej oraz dostawcy oprogramowania i usług informatycznych;
 • podmioty i organy uprawnione do uzyskania tych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, takie jak sądy, organy ochrony prawnej i organy nadzoru.


§ 7. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Firm Financial przechowuje dane osobowe Użytkowników zgodnie z okresami określonymi w przepisach podatkowych, prawie cywilnym, rachunkowości, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 2. Okresy przetwarzania danych osobowych są następujące:
 • przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez okres niezbędny do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Użytkownika, a także przez czas trwania umowy i jej realizacji. Następnie dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa lub uzasadnionym interesem Firm Financial;
 • przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do momentu zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Firm Financial, który stanowi podstawę przetwarzania, lub do momentu wniesienia ważnego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


§ 8. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA (KLIENTA) W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik ma następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 • prawo do usunięcia danych, jeśli Administrator nie ma podstaw do przetwarzania danych Użytkownika;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zdaniem Użytkownika, Administrator ma nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub przetwarza je bezpodstawnie;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firm Financial;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (wpływ na przetwarzanie przed cofnięciem zgody nie jest naruszony);
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora, jeśli przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Dane są przekazywane w odpowiednio zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie, który umożliwia ich odczyt maszynowy;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa na działania Firm Financial w zakresie ochrony danych osobowych.
 1. Użytkownik może zrealizować powyższe uprawnienia, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres korespondencyjny lub e-mail Firm Financial, podany w §2 ust. 1 niniejszej Polityki.


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności może ulec zmianie z uwagi na rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój oferty Firm Financial. Zmiany będą komunikowane w sposób widoczny i zrozumiały za pośrednictwem Serwisu firmfinancial.pl

Nasza aplikacja będzie dostępna w Google Play oraz App Store już niebawem!